Cục Chính trị Hải quân: Học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (Khóa XII)

HQ Online –

Ngày 17-1, tại Hải Phòng, Đảng ủy Cục Chính trị Hải quân tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (Khóa XII) cho 150 cán bộ, chiến sĩ cơ quan Cục Chính trị khu vực Hải Phòng. Chuẩn Đô đốc Phạm Văn Vững, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Quân chủng, Chủ nhiệm Chính trị Hải quân dự hội nghị; Đại tá Nguyễn Túy, Phó Chủ nhiệm Chính trị Hải quân, Bí thư Đảng ủy Cục Chính trị, chủ trì và trực tiếp quán triệt Chuyên đề: Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Đại tá Nguyễn Túy quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (Khóa XII) tại hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu được học tập, quán triệt 4 chuyên đề: Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sự cạnh tranh của nền kinh tế. Thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị – xã hội trong bối cảnh đất nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới. Tình hình kinh tế – xã hội, ngân sách nhà nước năm 2016; kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2017.

Các đại biểu tham dự hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ nhiệm Chính trị Hải quân nhấn mạnh ý nghĩa và tầm quan trọng của các nội dung Nghị quyết, đồng chí yêu cầu: Đối với các đồng chí báo cáo viên, cần xác định rõ trọng tâm, trọng điểm của từng nghị quyết, kết luận; khi giới thiệu lựa chọn nội dung, phương pháp phù hợp với đối tượng của lớp học để tập trung làm rõ những vấn đề cốt lõi, những vấn đề mới, những mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ giải pháp Trung ương đã xác định trong nghị quyết và trong kết luận; liên hệ sát với tình hình thực tiễn của Quân chủng, Cục Chính trị. Đối với các đồng chí tham gia học tập, cần nêu cao ý thức trách nhiệm, tập trung lắng nghe báo cáo viên giới thiệu và nghi chép các nội dung cốt lõi, đồng thời kết hợp với tự nghiên cứu tài liệu, văn kiện để nhận thức đầy đủ, sâu sắc mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng và những nội dung cơ bản, cốt lõi của các nghị quyết cũng như kết luận…

Sau hội nghị, các cấp ủy, tổ chức đảng, chỉ đạo làm tốt công tác chuẩn bị, tổ chức chặt chẽ, nghiêm túc việc học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (Khóa XII) ở cấp mình một cách thiết thực, cụ thể, có tính khả thi cao; chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện tốt việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII). Thực hiện tốt nhất chủ trương: Cục Chính trị Hải quân gương mẫu, đi đầu trong  triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (Khóa XII) gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của BCT, Chỉ thị 87 của TVQUTW.

Tin Ảnh: Quang Thanh

About haithanhcompany

Check Also

Ban Liên lạc Khóa 18, Học viện Hải quân: Họp mặt nhân Kỷ niệm 53 năm ngày đánh thắng trận đầu

Sáng 4-8, tại Hải Phòng, Ban Liên lạc Khóa 18, Học viện Hải quân đã …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *