Tour Du lịch

Ba năm qua, trong thực hiện nhiệm vụ thăm thân nhân quần đảoTrường Sa, Nhà khách đã luôn lựa chọn những cán bộ, nhân viên xuất sắc nhất, có tay nghề giỏi, là lực lượng chủ chốt như các quản đốc, bếp trưởng, tổ trưởng của nhà hàng. Đồng thời quán triệt tư tưởng, phân công nhiệm vụ cụ thể tới từng bộ phận. Làm tốt công tác bảo quản, định mức lương thực, thực phẩm, nấu ăn và phục vụ trên tàu; bảo đảm an toàn cho đoàn công tác, cùng với các lực lượng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phục vụ đoàn thân nhân ra thăm cán bộ, chiến sỹ và nhân dân huyện đảo Trường Sa, để lại những tình cảm, ấn tượng tốt đẹp của thân nhân đối với cán bộ, nhân viên Nhà khách Hải quân.

About haithanhcompany

Check Also

Cho thuê văn phòng

Nhà khách Hải Quân nằm ở khu vực trung tâm của Hải Phòng. Khách sạn …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *